test

  1. Hem
  2. Blogg
  3. Köpa hund
  4. Ansvarsförsäkring hjälper dig som hundägare

Hundägare skadeståndsskyldig

"Hundägare dömd att betala över 700 000 kr för häst."

Ägaren släppte ut hunden som skällde till inne på tomten. I det ögonblicket skulle den blivande travhästen passera på den smala vägen. Hundens skall gjorde hästen rädd enligt kusken och ekipaget körde ner i bäcken som korsar vägen. Det finns inga skyddsräcken på platsen. Hästen var vid det här laget inte livshotande skadad utan det var först när räddningstjänsten var på plats som de stora skadorna uppstod. Hästen valde då att hoppa till och hamnade olyckligt på vassa plåttrummor som skar av vitala blodådror och senor. Det var så svåra skador att enda utvägen var avlivning.

Vem är ansvarig om hunden gör något?

Har en hund orsakat en skada så har hundägaren (eller den som har hand om hunden) strikt ansvar och är skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till eller om hundägaren kan anses vållande eller inte. Hundägaren fick ett skadeståndsanspråk från hästägaren. Hon kontaktade då sitt försäkringsbolag där hon hade en ansvarsförsäkring genom sin villaförsäkring.

Nu tog försäkringsbolaget över den juridiska processen. De godtog ett pris för hästen på 425 000 kr, men hästägaren ville ha mer. Tingsrätten kom till slut fram till att hundägaren skulle ersätta hästen med 500 000 kr och betala rättegångskostnaderna med 223 000 kr. Men eftersom den drabbade hundägarfamiljen hade en villaförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring är det den som nu går in och betalar skadeståndet! Det enda som familjen får betala är en grundsjälvrisk.

Som tur är har 95 procent av svenska folket en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring där både rättskydd och ansvarsförsäkring ingår som innefattar de personer som ingår i hushållet. Modernas ansvarsförsäkring ersätter sakskada upp till 5 miljoner kr per försäkringsår.

 

Hundägare bör ha en ansvarsförsäkring

Är du hundägare är det extra viktigt att du har en ansvarsförsäkring. Det spelar ingen roll om din hund är liten eller stor. Det strikta ansvaret gäller alltid och det innebär att du som hundägare alltid måste ersätta skador som orsakats av hunden, även om du inte är vållande. Har din hund hamnat i slagsmål med en annan hund så är du ersättningsskyldig till att betala den andra hundens skador. Det kan röra sig om 10 000-tals kronor. Det finns exempel på veterinärvårdskostnader uppåt 200 000 kr för en svårt biten hund. Har du ingen ansvarsförsäkring så får du betala skadeståndet och driva skadeståndsprocessen i rätten själv. Att försöka få tillbaka en del i ett tvistemål kan vara möjligt i vissa fall, men det kan ta flera år innan saken blir avgjord.

Tänk också på att se till att premierna alltid är betalda! Det är tråkigt om försäkringsskyddet plötsligt upphör om något händer!

Gunnar Lindgren