test

Hur smittar leptospiros?

Hundar smittas typiskt via varmt och stillastående vatten där infekterade djur såsom till exempel hundar kissat.  Hundar kan också smittas via bett eller genom att de äter ett infekterat djur, till exempel en gnagare. Djuren som sprider bakterien behöver inte själva vara sjuka. 

Människor kan också smittas med leptospiros.

Symptom leptospiros

En hund kan drabbas av en leptospira-infektion utan att utveckla någon sjukdom eller bara visa milda symptom. Hunden kan dock drabbas av mer allvarliga infektioner, i värsta fall livshotande sjukdom.

Typiska symptom av leptospiros är slöhet, feber och kräkningar. Hunden kissar och dricker mer än normalt och visar ovilja att röra sig. Ibland ses blödningar i munnens slemhinnor.

Om hunden drabbas kraftigt av sjukdomen kan kvarstående skador uppstå i framförallt njurar och lever.

Behandling leptospiros

Hundar som insjuknar i leptospiros ges olika typer av antibiotika för att döda bakterierna. Om hunden är allvarligt sjuk ges understödjande behandling för blodcirkulation, lever och njurar.

Läs mer om vaccination hund.

AuthorPlaceHolder
Linnéa Kjellén