test

Vilket livbelopp ska jag välja?

För de flesta hundar tecknas en livförsäkring med det belopp man köpte hunden för, inköpspriset.
Beloppet kan också baseras på marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Det värdet kan höjas om hunden meriteras på olika sätt, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

 

Kan jag höja livvärdet på min hund?

Beloppet i livförsäkringen kan höjas om man till exempel ställer ut hunden, jagar eller på annat sätt meriterar hunden genom arbetsprov. Du måste själv se till att hunden är rätt värderad hos oss.

När hunden dör eller måste avlivas

Om hunden på grund av en sjukdom eller ett olycksfall dör eller måste avlivas så kan man få ersättning från livförsäkringen. Livförsäkringen gäller till och med det år hunden fyller 8 eller 10 år, beroende på ras.

Om det inte är en veterinär närvarande när hunden dör måste man styrka vad som har hänt med två ojäviga vittnen. I vissa fall kräver vi att hunden obduceras. Du kan läsa mer om det i våra fullständiga villkor.

två hundar labrador sover i en bädd

Förlorad användbarhet eller förlorad avelsförmåga

Om hunden till följd av sjukdom eller olycksfall förlorar en betydelsefull egenskap för hundens användbarhet kan livförsäkringen ge ersättning. Det kan vara jaktegenskaper, att kunna valla eller på annat sätt arbeta. Man måste kunna styrka att hunden har haft egenskapen genom att till exempel visa dokumentation eller annat underlag som visar att hunden använts vid jakt, vallning mm.

Livförsäkringen kan också ge ersättning om hunden på grund av en sjukdom eller ett olycksfall inte längre kan användas i avel. Här måste man också kunna visa att hunden har haft möjlighet att fortplanta sig innan förmågan gick förlorad.

Försäkringen omfattar inte hund som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att de bär på en ärftlig sjukdom eller visar sig ha en ökad risk för att ge avkomma med ärftliga fel. Läs mer om detta i våra fullständiga villkor.

 

Vad mer omfattar en livförsäkring?

Livförsäkringen kan ge ersättning för hund som kommer bort eller stjäls. Man måste göra noggranna efterforskningar för att försöka hitta hunden t ex med hjälp av sociala medier. Man ska också göra en polisanmälan. Om hunden trots alla ansträngningar inte återfunnits efter en månad kan man få ersättning från livförsäkringen.

Vad kostar en livförsäkring?

Räkna ut ett pris på veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring direkt på webben.

Räkna här
05 apr 2016